Het vervolgconsult


Aan het begin van iedere consult vindt steeds met u een korte evaluatie plaats van de effecten van uw voorgaande behandeling. Hierbij zal aan de hand van deze evaluatie bepaald worden of uw behandeling op dezelfde wijze moeten worden voortgezet of dat er een aanpassing van het behandelplan nodig is om de gewenste doelstellingen te bereiken.

 

Bij het vervolgconsult zal de behandeling uit één of meerdere behandelvormen bestaan die tegelijkertijd of achtereenvolgens worden toegepast. De behandelvormen bestaan uit een TuiNa- en/of een acupunctuurbehandeling eventueel in combinatie met cuppingtherapie of moxatherapie.

 

Een vervolgconsult duurt doorgaans ongeveer een uur.


Contact

Praktijk TCG Jorn Beerens

Locatie Heerlen:

Kloosterweg 1, 6412 CN  HEERLEN

Locatie Geleen:

Molenstraat 54, 6161 CW  GELEEN

 

T: +31(0)6 - 108 15 909

E: info@praktijkjornbeerens.nl

Openingstijden

 

Maandag 9.00 - 22:00 uur
Dinsdag 8.00 - 22.00 uur
Woensdag 8.00 - 17:00 uur
Donderdag 9:00 - 14.30 uur
Vrijdag 9.00 - 17.00 uur

Aangesloten bij:

  • LVNT, Landelijke Vereniging  Natuurgeneeskundig Therapeuten
  • RBCZ, HBO Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg
  • TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg
  • SCAG, Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen