Beroeps- en kwaliteitsregister

Praktijk Traditonele Chinese Geneeskunde Jorn Beerens is aangesloten bij de onderstaande instanties:

 • LVNT, Landerlijke Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten, www.lvnt.nl, registratienummer 16.065
 • RBCZ, HBO Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg, www.RBCZ.nl, registratienummer 174500R
 • TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg, www.TCZ.nl, registratienummer 174500R
 • SCAG, Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen, www.SCAG.nl, registratienummer 15501

 


 

Praktijk TCG Jorn Beerens is aangesloten bij  de beroepsvereniging LVNT, Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten. Deze beroepsvereniging waarborgt de kwaliteit van de aangesloten therapeuten. De LVNT heeft een beroepscode en kwaliteitseisen opgesteld.

 

Kwaliteitseisen LVNT-Therapeuten:

 • Erkende Natuurgeneeskundige Opleiding 
 • Beschikt over Reguliere Medische Basiskennis HBO, betreft Anatomie, Fysiologie en Pathologie
 • Criteria nascholing/bijscholing, praktijkvoering en beroepsethiek

Beroepscode LVNT-therapeuten:

 • De LVNT heeft een beroepscode ontwikkeld. Met deze code verzekert de LVNT u ervan dat al haar TCM-therapeuten werken volgens de juiste voorschriften en over de juiste kennis, kunde en behandelwijze beschikken. Klik hier voor de beroepscode.

 

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroeps-beoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.


RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.


RBCZ wil de kwaliteit van de geregistreerden bewaken door middel van het klacht- en tuchtrecht, dat is vastgelegd in het Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (TCZ). De Stichting RBCZ bewaakt eveneens de kwaliteit van therapeuten door kwalificatie van de aangesloten beroepsverenigingen. Dit alles met de bedoeling, dat een cliënt in de complementaire en alternatieve zorg op een integere, verantwoorde en veilige manier wordt behandeld en/of begeleid. RBCZ doet dat ook door stimulering en borging van de kwaliteit van de beroepsbeoefenaar van de complementaire en alternatieve geneeswijzen.


 

Het College van Toezicht en het College van Beroep bewaken de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg.

Beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het RBCZ-register en beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het TCZ-register zijn onderhevig aan het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ)

 

Als  VNT-therapeut houd ik me aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Ik ben aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), die zorg draagt voor de klachten- en geschillenregeling. Voor de procedure bij een klacht kun je informatie vinden op de website de SCAG (www.scag.nl) of klik hier voor de patiëntenfolder. 


Contact

Praktijk TCG Jorn Beerens

Locatie Heerlen:

Kloosterweg 1, 6412 CN  HEERLEN

Locatie Geleen:

Molenstraat 54, 6161 CW  GELEEN

 

T: +31(0)6 - 108 15 909

E: info@praktijkjornbeerens.nl

Openingstijden

 

Maandag 9.00 - 22:00 uur
Dinsdag 8.00 - 22.00 uur
Woensdag 8.00 - 17:00 uur
Donderdag 9:00 - 14.30 uur
Vrijdag 9.00 - 17.00 uur

Aangesloten bij:

 • LVNT, Landelijke Vereniging  Natuurgeneeskundig Therapeuten
 • RBCZ, HBO Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg
 • TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg
 • SCAG, Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen